Biznes

Konstrukcje aluminiowe

Aluminium jest drugim po stali najczęściej stosowanym metalem w budownictwie i jest wykorzystywane we wszystkich sektorach budownictwa, od budynków komercyjnych po domy mieszkalne. Konstrukcje aluminiowe cechuje wytrzymałość. Aluminium z wytopu pierwotnego jest czyste i ma stosunkowo niską wytrzymałość. Wybierając odpowiedni stop, projektant otrzymuje szeroki zakres właściwości, w tym wysoką wytrzymałość, niską gęstość, wysoką przewodność cieplną oraz dobre właściwości formowania i łączenia. Wybór najbardziej odpowiedniego stopu zależy od charakteru zadania, jakie ma ono do wykonania. Należy znaleźć równowagę pomiędzy wytrzymałością, łatwością formowania i wykończeniem.

Szerokie zastosowanie aluminium

Produkowane w różnych formach stopów, stopy aluminium zapewniają szereg użytecznych właściwości, aby dopasować się do potrzeb producentów, od miękkiej i plastycznej formy (jak folia aluminiowa w naszych kuchniach), do stopu aluminium z dodatkiem manganu, co skutkuje niezwykle wysoką wytrzymałością. Inne stopy mają właściwości, które czynią je użytecznymi w środowisku morskim, lub takie, które mogą być łatwo obrabiane, jak np. aluminium używane w lotnictwie. Aluminium architektoniczne jest bardzo wytrzymałe na rozciąganie (może być rozciągane i formowane) i jest bardzo odporne na korozję. Z taką wszechstronnością, zastosowania aluminium są liczne. Odgrywa ono kluczową rolę w wielu konstrukcjach aluminiowych, pojazdach i produktach, które spotykamy w naszym codziennym życiu.  Aluminium jest również niezwykłe w tym, że nadaje się do ponownego wykorzystania i zachowuje swoją wartość, nawet jeśli jest poddawane recyklingowi z jednego zastosowania na drugie. Recykling aluminium stał się wielkim biznesem i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w wielu gałęziach przemysłu, które z niego korzystają.